Siirry pääsisältöön

RYHMÄPUHE SEITSEMÄN VELJEKSEN KUNNIAKSI PERUSTETTAVASTA LUONNONSUOJELUALUEESTA

Koronakriisi on nostanut lunnon virkistyskäytön Suomessa uudelle tasolle. Luonnossa liikkuminen lisääntyi merkittävästi viime vuonna. Metsähallituksen hoitamilla valtion suojelualueilla tehtiin viime vuonna 8,2 miljoonaa maastokäyntiä. Ja kun muistetaan, että ulkomaalaisia asiakkaita ei viime vuonna ollut, voidaan todeta, että suomalaiset ovat todella lähteneet luontoon. 

Viime vuonna sekä Nuuksion että Sipoonkorven kansallispuistoissa koettiin ennätysvuosi käyntimäärissä. Luonnossa virkistäytyminen ja kotimaan matkailu olivat vahvassa nosteessa koronapandemian aikana. Koronapandemia ei kuitenkaan ole yksin syy luonnossa virkistäytymisen kasvuun.

Myllykoskella, eli tulevalla
Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualueella?


Sain ympäristöministeriön ylijohtajalta, eli meidän vihreiden entiseltä valtuutetulta Tarja Haaraselta tuoretta ympäristöministeriön rahoittamaa tutkimustietoa ja apua tähän puheeseen. Kiitos Tarjalle. Tutkimuksen nimi on  Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi.   Ja se tehdään noin 10 vuoden välein. Siinä kartoitetaan suomalaisten ulkoilua, lähivirkistystä ja luontomatkailun kysyntää.

Tulokset valmistuvat tämän vuoden aikana, mutta alustavien tietojen mukaan 96 % suomalaisista ulkoilee. Suosituimpia ulkoiluharrastuksia ovat mm. kävely, uinti, pyöräily, marjastus, kalastus, veneily, maastohiihto, luonnon tarkkailu ja luonnosta nauttiminen.  Tärkeimmät lähivirkistyksen motiivit ulkoiluun ovat fyysisen kunnon ylläpitäminen, rentoutuminen ja palautuminen, luonnon rauha ja hiljaisuus.

Merkittävä osuus ulkoilusta tapahtuu arjessa ja lähellä kotia, koronan aikaan tämä on korostunut. Kuntien rooli ulkoilumahdollisuuksien tarjoajana on merkittävä.

Samoin myös virkistyskäytön merkitys paikallistaloudelle on tärkeää. Keskimäärin kansallispuistoissa kävijöiden rahankäyttö tuo lähialueelle yli 10 euroa jokaista puiston retkeilypalveluihin ja luontokeskuksiin sijoitettua euroa kohti. Täällä pääkaupunkiseudun läheisyydessä korostuvat paikallistaloudellisten vaikutusten sijaan lähivirkistys- ja terveyshyödyt. 

Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualueen, eli Myllykosken  sijainti on täydellinen paikka myös markkinoida Taaborinvuoren aluetta, sen tapahtumia ja Aleksis Kivi museota. Meillä siis yhdistyisi sekä virkistyshyödyt, että mahdolliset hyödyt matkailulle. 

Näen tässä valtavasti mahdollisuuksia ohjata paikalla pysähtyviä tutustumaan myös muuhun Nurmijärveen. Toivon, että paikoitusaluetta  tähän hyödynnetään ja ehkä sinne joskus saadaan kyltti, jossa kerrotaan meidän Aleksis kivi -pääkaupungistamme. 

Jos vielä saa visioida, niin ehkä tulevaisuudessa kolmostien varressa voisi olla kyltti; Koe suomalainen metsä: seitsemän veljeksen luonnonsuojelualue muutaman sadan metrin päässä.

Tässä on kunnalla erinomainen mahdollisuus virkistyskäytön kehittämisen, matkailun ja luonnonsuojelun yhdistämisen kannalta. 

Hirmunojan suhteen aloitteen valmistelussa oli jo otettu hienosti huomioon, että vaikka sijainti on syrjässä niin arvojen nostaminen esiin infotauluilla olisi mahdollista. Tämä myös varmistaa, että seitsemän veljeksen reitin Nurmijärven osuus pysyy mielenkiintoisena myös muualla kuin myllykosken tietämissä.

Kolikon kääntöpuolena on tietenkin se, että lisääntyneet kävijämäärät ja liikenne aiheuttavat paineita luonnon kestävyydelle, rakenteiden kunnolle ja turvallisuudelle.  Tämä voi aiheuttaa ristiriitoja, joiden yhteensovittamista on kunnassa mietittävä.

Jokamiehenoikeudet antavat meillä Suomessa todella hienot mahdollisuudet luonnon virkistyskäyttöön, mutta tuovat mukanaan myös velvollisuuksia. 

Myllykosken alueen paikoitusalue on myös erinomainen paikka muistuttaa alueella vierailevia oikeuksista ja velvollisuuksista. 

Aiemmin kuultujen lisäksi tällä on tietenkin merkitys myös luonnonsuojelun kannalta. 

Kuukausi sitten julkaistiin Britannian valtionvarainministeriön rahoittama professori Dasquptan raportti. Raportin mukaan luonto tarjoaa meille ruokaa, vettä ja suojaa, säätelee ilmastoamme ja epidemioita ja luonto tarjoaa meille myös hyvinvointia vapaa-ajalla.

Kuten ilmastonmuutoksen myös luontokadon seuraukset ovat vakavat ja kauaskantoiset paitsi luonnon itsensä myös ihmisten terveyden, elannon ja talouden näkökulmasta. 

Maailmanlaajuisesti luontoa tuhoavia toimia rahoitetaan enemmän kuin luontoa suojelevia toimia, vaikka tiedämme, että suojelu on yhteiskunnalle halvempaa kuin jälkikäteinen ennallistaminen.

Luonnon suojeleminen on myös talouden suojelemista. UKK-instituutin mukaan liikkumattomuutemme suorat kustannukset ovat tällä hetkellä noin 4,4 mrd. € vuodessa. Tämä koostuu siis terveyspalvelujen ja lääkkeiden käytöstä, sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä jne. Tällaiset alueet ovat keinoja saada ihmiset luontoon ja liikkumaan. Luonnonsuojelu on myös ihmisensuojelua 

Kiitos vielä erinomaisesta valmistelusta ja hienoa kuulla, että asia etenee päätöksen tekoon jo keväällä.  

Ryhmämme mielestä tämä on tärkeää niin ilmastonsuojelun, luonnonsuojelun, kunnan imagon ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

Kiitos

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Nurmijärven matkailukoordinaattorista

Budjettivaltuustossa pitämäni puhe matkailukoordinaattorista: Arvoisa puheenjohtaja, viranhaltija, valtuutetut ja muu yleisö Matkailun kehittäminen on nostettu yhdeksi Nurmijärvi – paremman arjen ilmiö -kuntastrategian painopistealueista. Me laadimme ja päätimme strategiasta yksimielisesti. Me kaikki olemme sitä mieltä, että matkailun kehittäminen on tärkeää. Kuva: Nurmijärven kunta Matkailun taloudellinen merkitys on lisääntynyt selvästi viime vuosikymmenten aikana Suomessa. On erikoista ajatella, ettei matkailu olisi alueellisesti merkittävää elinkeinoa. Matkailukoordinaattorin työtä kyseenalaistetaan. Mitä voittoa se tuo kunnalle tai miten hänen työtä mitataan. Taloudellinen hyöty on kuitenkin ensisijainen syy, miksi kunnat ylipäätään haluavat tuoda matkailua ja turisteja alueelleen. Tuusulan kunta tiedotti viikko sitten, että Tuusulan alueelle kertyi viime vu onna yli 37 miljoonaa euroa tuloja matkailusta. Summa on yli kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2018. Matkailu toi Tuu

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.3.2022 kuntastrategian vuosille 2022–2030

Valtuuston kokous alkoi juhlavissa merkeissä, kun Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen luovutti tasavallan presidentin puolesta itsenäisyyspäivän kunniamerkit ansioituneille kunnan päättäjille sekä kunnan työntekijöille. Minulle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein. Valtuusto päätti Nurmijärven kuntastrategiasta. Tässä valtuustoryhmämme puhe. Arvoisa puheenjohtaja, viranhaltijat, valtuutetut ja muu yleisö Nurmijärven kuntastrategia on todennäköisesti  lähivuosien tärkein asiakirja minkä hyväksymme. Nyt on luotu hyvät suuntalinjat kohti parempaa arkea. Strategiatyö on edennyt mukavan ripeästi, osallistaen ja kuunnellen sekä valtuutettuja, sidosryhmiä että kuntalaisia. Strategian täytäntöönpano jää meille tässä salissa oleville. Kuntastrategia ei ole mainos, eikä esite, vaan tämän pitää ohjata meidän toimintaa lähivuosina. Todennäköisesti eniten strategiaan sitoutumista punnitaan budjettivaltuustossa. Strategiassa luvataan laadu

Toimelan pimitetty purkupäätös

 Kirkonkylässä sijaitseva, Nurmijärven rakennusperintöselvityksessä kakkosluokkaan rankattu Toimela puretaan vanhuksille suunnatun rakentamisen tieltä. Asemakaava- ja rakennuslautakunta on käynyt tutustumassa Toimelaan ja kuullut usean vuoden ajan kunnan toiveita jyrätä Toimela ja saada rakentaa tilalle betonilla päällystettyä kolmikerroksista harmautta.   Menetelmä, jolla asia esiteltiin lautakunnassa – tai oikeammin haluttiin piilottaa – on tavallaan jopa kekseliäs; päätöstä ei löydy teknisen johtajan esityksestä, vaan se täytyy kaivaa kaavamerkinnästä.  Toimelan kaavamerkintä oli aiemmin SR2: suojeltava rakennus. Asiaa on käsitelty nyt kolme vuotta, mutta koska päätös ei ole tyydyttänyt kuntaa, käsittelyä on jatkettu.  Kunta on päättänyt, että Toimela jyrätään, keinolla millä hyvänsä.   Asema- ja rakennuskaavalautakunnalle on esitelty Toimelan uusia suunnitelmia, joiden kaavamerkintään oli piilotettu uusi luokitus SR3. Sitä ei ole kirjattu esitykseen eikä päätökseen, vaan