Siirry pääsisältöön

Kiitos yhteisistä vuosista Nurmijärven Sähkö 12.5.2014

Nurmijärven Sähkö sai luvan jatkaa investointeja Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen. Sekä kunnanvaltuusto että kunnanhallitus antoivat Nurmijärven Sähkön hallitukselle viime vuonna päätösvallan jatkaa Suomen kuudennen ydinvoimalan rakentamiseen tähtäävässä hankkeessa. Nurmijärven Vihreät esitti Fennovoimasta luopumista.

Nurmijärven Sähkön mukaan hanke kannattaa taloudellisesti. Yhtiön mukaan laitoksen valmistuessa vuonna 2024 osakkaat saavat ostaa laitoksesta tulevaa sähköä alle markkinahinnan. Nurmijärven Sähkö ei pidä Fennovoima-hankkeeseen osallistumista liian suurena riskinä. Tällä hetkellä Fennovoiman tulevaisuus on kuitenkin epävarmempi kuin koskaan. Hankkeen rahoittajat ovat yksi kerrallaan luopuneet leikistä, näistä viimeisimpänä Kesko. Nurmijärven uutisten nettisivuillaan teettämässä kyselyssä 78% kuntalaisista oli sitä mieltä, että Fennovoimasta pitää erota.

Nurmijärven Sähkö ja enemmistö valtuutetuista oli sitä mieltä, että hankkeessa pysytään. Nurmijärven Sähkön olisi pitänyt selvittää kunnanvaltuustolle silloin ja viimeistään nyt, mitä riskejä tähän hankkeeseen liittyy. Konsernijohdon ja kunnanvaltuuston olisi selvityksen jälkeen syytä arvioida uudelleen tämä riskinotto. Sähkön ylin johto ei tätä kuitenkaan tulle tekemään.

Nurmijärven Sähkön johto ja toimintapa ihmetyttävät muutenkin. Nurmijärven Sähkön hallituksen puheenjohtaja Markku Schildt sai Nurmijärven Sähkön toimitusjohtajalta Jarmo Kurikalta omalle yritykselleen rakennustöiden valvomista ja projektipäällikkyyttä koskevan sopimuksen, joista hän laskutti kymmeniätuhansia euroa. Tehtäviä ei tietenkään kilpailutettu. Ei tässä laittomuuksia ole tehty, mutta hyvää hallintotapaa kuitenkin mielestäni rikottiin.

Se, että toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat hallituksen ohi sopineet urakasta ei ole oikein ollut omiaan herättämään luottamusta. Tästä tuli näköjään aihe joka yritetään unohtaa pois. Jos ei muut, niin vähintään kunnan ylimmän johdon on syytä osoittaa, että tällaista tapaa toimia ei voi hyväksyä. Markku Schildtin jättäytyminen pois puheenjohtajaehdokkuudesta ei mielestäni  ole toimenpide.

Aiheesta oli uutinen/oikaisu myös Nurmijärven Sähkön kotisivulla 19.2.2014, mutta nyt se on sieltä poistettu. Jos asiassa on aiemmin tiedotettu Nurmijärven Sähkön sivulla, niin miksi se on sieltä nyt poistettu?Kiitän Nurmijärven Sähköä kuluneesta yhdeksän vuoden asiakkuudesta ja toivotan onnea ja menestystä valitulle tielle. Itse äänestän nyt jaloillani ja valitsen sähköyhtiön, joka tuottaa sähkönsä uusiutuvista energianlähteistä ja toimii näin eettisesti oikein. 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.3.2022 kuntastrategian vuosille 2022–2030

Valtuuston kokous alkoi juhlavissa merkeissä, kun Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen luovutti tasavallan presidentin puolesta itsenäisyyspäivän kunniamerkit ansioituneille kunnan päättäjille sekä kunnan työntekijöille. Minulle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein. Valtuusto päätti Nurmijärven kuntastrategiasta. Tässä valtuustoryhmämme puhe. Arvoisa puheenjohtaja, viranhaltijat, valtuutetut ja muu yleisö Nurmijärven kuntastrategia on todennäköisesti  lähivuosien tärkein asiakirja minkä hyväksymme. Nyt on luotu hyvät suuntalinjat kohti parempaa arkea. Strategiatyö on edennyt mukavan ripeästi, osallistaen ja kuunnellen sekä valtuutettuja, sidosryhmiä että kuntalaisia. Strategian täytäntöönpano jää meille tässä salissa oleville. Kuntastrategia ei ole mainos, eikä esite, vaan tämän pitää ohjata meidän toimintaa lähivuosina. Todennäköisesti eniten strategiaan sitoutumista punnitaan budjettivaltuustossa. Strategiassa luvataan laadu

Nurmijärvi ei kunnioita suojelumääräyksiä

Nurmijärven asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti kokouksessaan, että kunta vastustaa kuntalaisen tekemää valitusta vanhan seurakuntatalon purkamisesta. Lautakunta päätti keväällä, että seurakunta saa luvan purkaa Kirkonkylässä kirkonmäellä sijaitsevan vanhan seurakuntatalon. Seurakuntatalon purkaminen jatkaa kunnassa vallitsevaa yleisesti hyväksyttyä linjausta, jonka mukaan suojelumerkintöjä ei tarvitse noudattaa kun vain jaksaa odottaa, että aika tekee tehtävänsä. Seurakunta on 90-luvusta lähtien yrittänyt päästä eroon kauniista seurakuntatalostaan. Miksi talo olisi pitänyt säilyttää? Samasta syystä kuin Toimela, joka koki saman nurmijärveläisen kohtalon. Kuvittele, että Nurmijärvellä olisi keskusta, jonka arkkitehtuurista yleiskuvaa hallitsisivat arkkitehtien suunnittelemat rakennukset, eivät rakennusyhtiöt. Hienoa puurakentamista edustavat keskustat ovat kuolemassa Suomesta sukupuuttoon. Nurmijärvellä olisi mahdollisuus erottua edukseen. Tai olisi ollut. Nurmijärvellä vois

Nurmijärvi julistautui Aleksis Kivi -pääkaupungiksi -puhe

Vihreä valtuustoryhmä kiittää hienosti suunnitellusta juhlavuoden ohjelmasta. Kohtuu niukalla budjetilla nurmijärveläiset tuntuvat saavan varsin monipuolisen juhlavuoden.  Samaan yhteyteen Vihreä valtuustoryhmä asettaa toiveen, että samanlaisella intohimolla ja valmistelulla syntyisi myös muut kunnan asiat.  Tämän päivän perusteella erityisesti valtuutettujen jättämät aloitteet. Kuten Aleksis Kivi kirjoitti: ”Kaikki onnistuu hyvin, jos käymme aina käsiin järkevällä mielellä” Ilolla kiitämme, että kunnassa puhutaan ilmiöittämisestä. Vaikka me toteamme, että Nurmijärvi on ilmiö, ei se tee siitä vielä totta.  Olemme sitä mieltä, että Nurmijärvi tarvitsee tarinan. Kuten viestintäpäällikkö Siltanen totesi maanantaina, meillä on 150 vuotinen historia veljesten kanssa, sitä ei kannata piilottaa.  Se pitää valjastaa voimavaraksi. Julistautuminen Aleksis Kivi -pääkaupungiksi on hyvä alku, mutta se vaatii toimia tuleville vuosille. Kunnanhallitus varsin hanakasti korosti, että päätökse