keskiviikko 28. helmikuuta 2018

Kuntastrategiapuhe Nurmijärven valuustossa 28.2.2018

Vihreät valtuustoryhmä on tyytyväinen strategiantekoprosessiin. On hienoa, että valtuutetuilla on ollut mahdollista useaan otteeseen kommentoida strategiaa. Erityiskiitos tästä osallistavasta ja joustavasta prosessista kehitysjohtaja Aarno Konoselle ja muille asian parissa työskennelleille. Kiitos myös ryhmille.
 
Valtuustoryhmät tekivät aidosti yhteistyötä ja mikäli tänään ei muutosesityksiä paljoa tule, niin voimme todeta, että ryhmien välisissä neuvotteluissa on tehty strategiaa hyvällä yhteistyöllä.
Kuntastrategiassa pitäisi löytyä kunnan valttikortit, eli mikä on meidän vetovoimatekijä ja mistä meidät tunnetaan. Olemme kirjanneet strategiaan vetovoimaiset taajamat. Kirkonkylän visio 2025 otsikon alle on kirjattu vetonaulaksi ”vahva yrityskeskittymäalue” ja ”Nopea liikenneyhteys suoraan moottoritielle”. Myllykukon vieressä oleva ramppi motarille tuntuu hiukan hassulta kirjaukselta vetonaulaksi. Nurmijärvellä kuitenkin asutaan lähellä luontoa, peruspalveluiden äärellä ja hyvien kulkuyhteyksien päässä helsingistä. Luulen, että Nurmijärveltä olisi löytynyt parempia vetonauloja kuin ”nopea liikenneyhteys motarille”.


 
Strategiassa kuntaa lupaa olla avoin ja ajantasainen viestijä. Tämä on tärkeä asia. Viestintä on kunnan markkinointia, sisäistä ja ulkoista. Aktiivinen viestintä on ainoa tapa näyttää kuntalaisille, että kunta on ajan tasalla ja elinvoimainen. Tärkeä kirjaus strategiassa on; kehitämme viestintäämme erilaiset kohderyhmät huomioon ottaen. Nuorten tavoittaminen vaatii viestinnältä uusia tapoja, tässä kunnalla on varmasti opittavaa.
 
Strategiassa lupaamme terveellisen ja turvallisen työympäristön, joten todennäköisesti sisäilmaongelmien korjaaminen vaatii lisärahaa tulevina vuosina. Tähän on myös helppo sitoutua.
 
Mielestämme on erinomaista että strategiaan on kirjattu terveellinen ja turvallinen työympäristö. 
 
Kaikki panostukset henkilökunnan viihtyvyyteen on tärkeitä, sillä tämänkaltainen vaihtuvuus henkilöstössä ei ole terveen organisaation merkki. Esimiestyöhön on syytä kiinnittää huomiota ja siksi arvostava, osallistava ja tavoitteellinen toiminta on tärkeää ja hyvä, että se lukee myös strategiassa. Kannustamme, arvostamme ja kiitämme. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on keskeisessä roolissa kunnan menestymisessä. Vihreät toivoo, että kunta ottaa käyttöönsä säännölliset työtyyväisyystutkimukset ja mittarit, jolla mitataan esimiestyötä. Jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään esimieheen.
 
  Kuten esittelytekstissä kerrotaan; strategian vaikutukset riippuvat hyvin pitkälti siitä, miten hyvin sitä sitoudutaan noudattamaan. Strategia on mahdollistava, tulevina vuosina nähdään onko valtuustolla halu AIDOSTI toteuttaa strategiaa. Loppujen lopuksi me päätämme kuntastrategian toteuttamisesta viime kädessä kunnan talousarviossa ja –suunnitelmassa.
 
Kuntastrategian pitäisi sisältää valintoja siitä mitä kunta tulevaisuudessa erityisesti painottaa ja tavoittelee. Tästä strategiasta ei sellaisia montaa löydy. Strategiaan on kirjattu yksi painopiste, kohtaan Sujuva arki. Painopisteenä on kaikkien ikäryhmien osalta syrjätymistä ennaltehkäisevässä työssä ja tuessa. Soten myötä meille jää nuorten osalta tärkeimpinä koulutus ja vapaa-aika.
 
Varhaiskasvatuksen tiekartta, koulutustakuu, harrastustakuu, työpajatoiminta ja niin edelleen ovat käytännön toimenpiteitä ehkäisemään syrjätymistä. Tämä on meillä nyt yhteisenä painopisteenä. Muistetaan tämä myös budjettivaltuustossa. Hyvinvointiselvitys on karuaa luettavaa myös meidän keski-ikäisten suhteen: itsensä yksinäisiksi tuntevien osuus 20-54 vuotiasta työikäisistä on Nurmijärvellä vertailukuntien korkein. Tämän strategisen painopisteen jalkautuminen on tärkeää. Strategia tarvitsee mittarit; sitä saa mitä mittaa.
 
Strategiassa luvataan; laajennamme palveluidemme aukioloaikoja, kehitämme sisäistä joukkoliikennettä, selvitämme lippujärjestelmien yhdistämisen mahdollisuuksia, rakennamme kevyen liikenteen väyliä, pyrimme saamaan kunnan alueelle sata uutta työpaikkaa. Kaikille näille löytyy helposti mittarit. Otetaan seurantaan.
 
Seuraava vaihe on strategian jalkautuminen. Käsissämme on dokumentti, johon on kirjattu asioita, joista me valtuutetut olemme yhtä mieltä. Näitä asioita me kaikki haluamme. Vastuu ja seuranta tulee seuraavana. Me olemme kirjanneet, että kehitämme sisäistä joukkoliikennettä ja selvitämme lippujärjestelmien yhdistämisen mahdollisuuksia. Mikä on se yksikkö ja kuka on se henkilö, joka tätä käy nyt tekemään.
 
Ennaltaehkäisemme syrjäytymistä on konkreettinen painopiste, joka vaatii käytännön toimenpiteitä. Miten me valtuutetut pidämme huolta, että tämä asia, josta olemme kaikki samaa mieltä näkyy käytännön työssä meillä ja kunnan työntekijöillä.
 
Kuka on se ihminen tai mikä on se yksikkö kunnassa, joka vie tätä nyt aktiivisesti eteenpäin. Strategian onnistuminen vaatii vastuunottoa. Me kaikki haluamme näitä tänne kirjattuja asioita, nämä on tehty yhteistyössä. Yhteistyöllä nämä myös jalkautetaan.
 
Nurmijärven vihreät kannattaa strategian hyväksymistä.
 

maanantai 20. maaliskuuta 2017

Rakkaan kotiseutuni puolesta!

Muuttaessani Helsinkiin jäi minulla silti syvä rakkaus Nurmijärveläisiin juuriini. Nyt tulevissa kuntavaaleissa päätetään, ketkä kuntaa kehittävät jatkossa ja minkälaisilla arvoilla he tekevät päätöksensä. Siksi haluan jakaa ajatuksiani Samista.

Sami on ajattelumaailmaltansa hyvin samanlainen, kun minä. Hänellä on samat tärkeät arvot kuntapolitiikassa; hyvinvoinnista, liikunnasta, koulutuksesta ei saa leikata, kaikilla pitää olla tilaa liikkua ja kulttuuria tulee tukea. 

Sami tietää, että jokaisella tulee olla mahdollisuus kykyjensä mukaan panostaa sekä fyysiseen – että henkiseen hyvinvointiin. Tämähän juuri takaa rikkaamman vanhuuden ikäihmisille, demokraattisen kasvun eväät nuorisollemme ja keski-ikäisille mahdollisuuden nollata ajatuksensa erilaisista paineista. Hyvinvointia luodaan meidän kaikkien yhteisellä työllä.

Sami olisi hyvä valinta Nurmijärven kunnanvaltuustoon. Hän on aktiivinen. Hän on toiminut kunnan luottamustehtävien lisäksi myös paljon vapaaehtoistyössä. Hän on mukana Rajamäen kylätiimissä, joka järjestää vapaaehtoisesti Rajamäen kyläpäivän. Hän on mukana kylätiimissä, koska kuntalaisten hyvinvointi on lähellä hänen sydäntä.

Lisäksi hänellä on vahvaa näyttöä asioiden eteenpäin viemiseksi. Hänen kuntalaisaloitteensa salibandyhallista Nurmijärvelle näyttäisi lopulta toteutuvan. Arkadiaan tulee nyt täysmittainen salibändikenttä, jonka puolesta hän on kunnassa puhunut. Sami myös kirjoitti aiheesta lehteen jo vuonna 2013, kun Arkadiaan oli tulossa liian lyhyt kenttä.
(http://samivirtanen.blogspot.fi/2013_11_01_archive.html)

Olen huomannut, että Samille on tärkeää koulutus ja se, että kouluista ei leikata. Kahden lapsen (13v ja 17v) isällä on hyvä näkemys mihin suuntaan koulutusta on syytä kehittää Nurmijärvellä; riittävän pienet ryhmäkoot ja riittävästi opettajia. Sami on luonteeltaan aurinkoinen ystävällinen ja ulospäin suuntautuva.  

Siksi voinkin suositella lämpimästi Nurmijärven Vihreiden Sami Virtasta numerolla 214!

Päivi Meros


maanantai 13. maaliskuuta 2017

Vaalikonevastauksia - hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.
Jokainen ansaitsee hyvän hoitopaikan, on se sitten kodissa tai palvelukodissa.Mitä pidempään ihminen saa olla omassa kodissaan, sen parempi hänellä on todennäköisesti olla. Kotihoitoa on tuettava.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.
Jokainen päätös pitää tehdä ihminen edellä, jokainen työpaikka on tärkeä. 

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.
Jokaisella on oikeus hyvään terveydenhuoltoon. Mikäli se on kauempana, on kunnan järjestettävä sinne kuljetus.  

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.
Jossain kunnissa yksityistäminen on nostanut kuluja. Tämä on syytä arvioida tapauskohtaisesti. 
 

perjantai 10. maaliskuuta 2017

Vaalikonevastauksia - oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen. 
Elämän taitekohdissa syrjäytymisriski on suurin. Kyseessä on nuorten tulevaisuus ja tässä on kunnalla suuri vastuu. Pitää löytyä resursseja keskustella ja selvittää yhdessä nuoren kanssa mitkä ovat seuraavat asekeleet elämässä; onko se työharjoittelu, kymppiluokka vai kenties lukion kiintiöpaikka. Nuorta ei pidä velvoittaa kouluun, mutta kunnan velvollisuus on pitää huolta, että nuori ei syrjäydy.  

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille. Palautetaan kaikkien lasten oikeus laadukkaaseen päivähoitoon ja selvitetään maksutonta varhaiskasvatusta. 

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä. 
Joka päivä koulussa pitäisi olla mahdollisuus syödä kasvisruokaa. Joka päivä ei välttämättä tarvitse tarjoilla liharuokaa, mutta tämän asian voisi kysyä koululaisilta. Miksi oppilaat eivät itse saisi äänestää tulisiko koulussa olla kasvisruokapäivä?  

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön. Nurmijärvellä on paljon tiloja, myös muutama kyläkoulu, jonka käyttöaste ei ole 100%. Kunnan olisi syytä arvioida millaisia eri käyttötarkoituksia tiloilla voisi olla.  

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy. Riittävän pienet ryhmäkoot takaavat aikuisen läsnäolon ja parhaat mahdollisuudet hyvään kasvuun ja työhön puolin ja toisin.

lauantai 9. huhtikuuta 2016

Toimelan pimitetty purkupäätös


 Kirkonkylässä sijaitseva, Nurmijärven rakennusperintöselvityksessä kakkosluokkaan rankattu Toimela puretaan vanhuksille suunnatun rakentamisen tieltä. Asemakaava- ja rakennuslautakunta on käynyt tutustumassa Toimelaan ja kuullut usean vuoden ajan kunnan toiveita jyrätä Toimela ja saada rakentaa tilalle betonilla päällystettyä kolmikerroksista harmautta.
 

Menetelmä, jolla asia esiteltiin lautakunnassa – tai oikeammin haluttiin piilottaa – on tavallaan jopa kekseliäs; päätöstä ei löydy teknisen johtajan esityksestä, vaan se täytyy kaivaa kaavamerkinnästä. 

Toimelan kaavamerkintä oli aiemmin SR2: suojeltava rakennus. Asiaa on käsitelty nyt kolme vuotta, mutta koska päätös ei ole tyydyttänyt kuntaa, käsittelyä on jatkettu.  Kunta on päättänyt, että Toimela jyrätään, keinolla millä hyvänsä.
 

Asema- ja rakennuskaavalautakunnalle on esitelty Toimelan uusia suunnitelmia, joiden kaavamerkintään oli piilotettu uusi luokitus SR3. Sitä ei ole kirjattu esitykseen eikä päätökseen, vaan se piti itse etsiä ja löytää.  Sen sijaan asema- ja rakennuskaavalautakunnan kokouksessa teknisen johtajan esitys oli, että "asemakaava luo vain edellytykset Toimelan rakennuksen säilymiselle”. Teknisen johtajan esityksessä luodaan edellytykset Toimelan säilyttämiseksi, mutta pelkään että tontille on löytynyt jo rakentaja.
 

Poistettu SR2 merkintä tarkoittaa, että talo pitäisi säästää.SR3 tarkoittaa, että sen saa purkaa. SR3: Suojeltava rakennus. Historian ja miljöön kannalta merkittävä rakennus.  Rakennuksen ulkoasun säilyttäminen on suositeltavaa.  Ennen merkittävään muutokseen johtavaa rakennustoimenpidettä on kohde tarkoituksenmukaisella tavalla dokumentoitava välivaiheet mukaan lukien. Viimeinen lause on suomeksi: Ottakaa  valokuvia samalla, kun puratte koko roskan.
 

Rakennus säilyy parhaiten, kun sille löytyy tarpeellista käyttöä. Rakennetun ympäristön ajallinen kerroksellisuus on erityisen tärkeä vanhusväestölle, koska se muistuttaa menneestä ajasta ja luo elämään jatkuvuuden tunnetta.  Näin kauniisti kirjoitetaan purkutuomion saaneesta Toimelasta kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
 

Mietin, mitä varten tämä kaavamerkinnän muutos on piilotettu? Hyvien tapojen mukaista olisi ollut kirjoittaa päätökseen: ”Samassa yhteydessä SR2-merkintä muutetaan SR3-merkinnäksi. SR3-merkintä mahdollistaa Toimelan purkamisen”.
 

Taustalla lienee kunnan aiheellinen pelko, että museoviranomaiset puuttuisivat tähän, ja palauttaisivat SR2-merkinnän.  Siksi se on piilossa. Tietenkin.
 

Kunnan strategiaan on muuten kirjattu: ”Toimintamme ja päätöksentekomme on läpinäkyvää”.
 

Ei ole.
 

Miksi Toimela sitten pitäisi säilyttää? Kuvittele, että Nurmijärvellä olisi keskusta, jonka arkkitehtuurista yleiskuvaa hallitsisivat arkkitehtien suunnitelmat, eivät rakennusyhtiöt. Hienoa puurakentamista edustavat keskustat ovat kuolemassa Suomesta sukupuuttoon. Nurmijärvellä olisi mahdollisuus erottua edukseen.  Kävely Nurmijärven keskustan läpi voisi olla satunnaiselle jalankulkijalle matka Suomen historiaan. Nurmijärvellä voisi olla keskusta, jossa yhdistyy vanha perinteikäs rakentaminen moderniin arkkitehtuuriin.  Mikäli Toimela puretaan, muuttuu kulttuuriympäristö köyhemmäksi, kun tilalle saadaan masentavan harmaa kolmikerroksinen rakennus.
 

Nurmijärvi voisi olla positiivinen esimerkki siitä, että kaikkea ennen 60-lukua rakennettua ei tarvitse purkaa vedoten huonoon kuntoon.
 

Toimelalla on paikallishistoriallista merkitystä ja se on maiseman kannalta tärkeä rakennus. Rakennus on säilynyt yksityiskohdiltaan 1940-lukulaisena. Tällaisia taloja ei keskustoissa enää ole. Toimela muistuttaa meitä historiastamme.
 
Kuva: Nurmijärven kuntaperjantai 23. lokakuuta 2015

Ismo Kullervo Alanko

Olen Ismo Alanko -fani, tunnustan. Usko silti kun sanon, että Ismo on tehnyt todella hyvän levyn. Alangon tuotoksista 90 -luvun puolivälin Irti ja ensimmäinen Teholla levy ovat suosikkini. Nyt julkaistu Ismo Kullervo Alanko on kuin niiden rakkaudesta syntynyt jälkeläinen.  Tuotannollisesti albumin synat ovat hyvin paljon Irti -maailmasta ja ne kuuluisat "oikeat soittimet" tuovat mieleen Teholla -levyt. Tässä on nyt Spotikka -player. Laita levy soimaan.


Levyn käynnistävä Lintuperspektiivi on kertomus ikävästä, joka on puettu kauniiksi sävellykseksi. Tekstin ympärille on rakennettu hieno sävellys, joka on myös tuotannollisesti onnistunut. Pianosointuja tukevat torvet vahvistavat sinisillä äänillään kappaleen surumielisyytä. Kaiken lisäksi tässä on onnistunutta kitarointia. Pidän tästä matalalla, herkällä tavalla laulavasta Ismosta. Tuntuu myös siltä, että Alanko myös uskoo mitä laulaa.

 "Sä et tule mun luo, mut mä odotan sua" 

Kappaleen lopussa oleva kitarasoolo ja sen taustalla painavat torvet toimii.  Tällä levyllä torvet ja ne muut "oikeat soittimet" on valjastettu komeilla sovitusratkaisuilla tukemaan rock -bändiä. Onnistunut kombo.

Mikrokosmos on myös tuotannollisesti hieno. Panoroidut huilut, torvet ja akkarit ovat kuin ne korvakarkkikaupan lehmäkarkit. Ne ihanat sokeripäällysteiset, jotka jätettiin pussissa aina viimeiseksi. Kun kuuntelet biisin, niin huomaa väliosassa vaihtuva virvelisoundi, nakuttava, perkussiivinen,  akkari ja tokan säkeistön starttaa hieno torvi pöräytys oikealla ja akkari vasemmalla. Siinä sitä korvakarkkia koko rahalla. Tässä biisisissä on siis panoroinnit ns. kohdillaan.Kieli jolla vaikenen taisi olla levyn ensimmäinen sinkkubiisi. Mielestäni ei parhaimmistoa, ainakaan säkeistön osalta, mutta kertsi on  ihan mainio.  Tämän kappaleen puhaltimia täytyy myös kehua ja saksofonisoolo olisi saanut olla pidempi. Livenä sitten.

Omat Laulut on mielestäni levyn vähiten hyvä biisi. Biisin intro on hyvä. Ehkä se intro on liian hyvä säkeistöön. Hirvittävää on se, että joku blogaaja, eli minä, tuottaa blogitekstissään levyä uusiksi. MUTTA mitä jos intron perään olisi tullut suoraan tuo b-osa? Lopussa kappale on parhaimmillaan. Bändi soi komeasti, rummut on väkevät ja torvissa on vähän samaa kuin vanhoissa Beatles -biiseissä.

Unelmia ja valheita on mielestäni tyypillinen Alanko -sävellys. Optimistinen kertosäe, johon on kirjoitettu varsin osuva teksti. Sähkökitara ja akkari unisonossa on myös hyvin Alankomaista. Heh, Alankomaista.  Hienot stemmat.  Ismo Alangon levy on ymmärtääkseni kirjoitettu naisille, mutta kyllä nelikymppinen elämän paskat(kin) puolet nähnyt rajamäkeläinen mies tähän samaistuu.

"Unelmamme availevat sylejänsä raukeina. Ennen unelmoimme vapaudesta, autoista, matkoista"

Liikemies on levyn parhaimmistoa. Kappale käynnistyy kauniina kuin Sueden mestariteos Faultlines. Hieno synapadi, kitarat ja perkusiivinen komppi luovat hienon tunnelman tälle upealle ja  varsin ajankohtaiselle tekstille.

"On pakko potkaista puolet työläisistä pihalle"

Voisin #muuten väittää, että tässä on säkeistössä sama synasoundi kuin on 4R orkesterin Poplaulajan vapaapäivä biisissä (?). Tämän biisin tuotanto on helvetin komeata kuultavaa. Erityisen paljon pidän kitaroista ja haikeasta mustalaistunnelmasta. Alangon surumielinen tulkinta tässäkin antaa ymmärtää, että Ismo tuntee mitä laulaa. Tämä on täydellinen biisi. Kuuntele! Tämä on biisi mitä kuunnellaan aamuneljältä punaviinilasi kädessä ja nuokutaan sohvalla. Kokeilin myös viskin kanssa, mutta kello oli vasta 23.28. Toimi silti.

Parisuhteen kehityskeskustelun vakiosanastosta on Ismo askarellut hienon kertsin Aivokääpiöön.  Ei tämä mikään naisten levy ole. Ei varmasti.

"Mä olen hölmö, pelle, aivokääpiö, kusipäämulkku. Tarkoitan hyvää, mut tuhoan kaiken tyhmyyksissäni."  

Tiedän tunteen. Väitän, että en ole ainoa. Aivokääpiön melankolinen, mutta silti toiveita herättävä teksti on onnistunut. Kyllä minä näihin ajatuksiin samaistun. Toisen säkeistön torvet ja viulu tuovat korostavat juuri SITÄ melankolisuutta.

Haudankaivaja on levyn paras biisi. Tämä on sitä täydellistä musiikkia. Upea teksti, jota säestää todella vahva ja uhkaava syna- ja torvimaisema. Onko tässä nyt niin, että tämä viimeisen säkeistön pelottava tunnelma on luotu sillä, että soinnut ei vaihdu, vaikka melodiassa vaihtuu. Tässä on Irti -levyn tunnelma. Se ei ole missään nimessä huono asia.

Kaunis suru kappaleessa on loitsumainen tunnelma.  Sanat ja kertsit muuttuu loitsuksi, kun riittävän usein hokee samaa. Tässä Kaunis suru -hokema yhdistettynä mainioon kitarointiin on oivallinen ratkaisu. Lopun viulu- vai sellosoolo on hieno.

Ehkä se on sello, sillä sillä polkaistaan käyntiin levyn päättävä Kieltäjä. Tämä kappale on ihana. Kyllä IHANA. Tässä on myös teksti, joka muhun osuu. Tässä on ollut ns. kaikenlaista viime kuukausina ja varsin osuvasti Ismo sen muotoilee:" En ymmärrä elämää, rakastan sitä. Kuoleman arvoitus tiellä mut pitää". Tuotannollisesti jälleen kaunista kuultavaa, torvet, viulut, kitarat sitä ja valtavan hienot stemmat.  Tässä on juomalaulun ainekset, kaikessa hyvässä. 
Suomalainen juomalaulu :"Yksin jään kuitenkin laulelemaan Hoosiannaa."keskiviikko 5. elokuuta 2015

Roger Waters - Amused to DeathTämä on levy, joka kaikkien pitää kuunnella. Tämä on samalla tavalla tärkeä kuin Pink Floydin The Wall tai The Dark Side of The Moon. Roger Watersin Amused to Death on mielestäni paras Pink Floydin levy, joka on julkaistu The Wallin jälkeen. 
Amused to Death julkaistiin vuonna 1992.  Waters kirjoitti ja äänitti konseptialbumiaan yli viisi vuotta. Albumin laulut ovat tv -kanavia, joita apina katsoo sohvalla.

Albumin tarinoissa pommitetaan Libya, muistellaan juutalaisia, käydään Vietnamissa, osoitetaan mieltä Kiinassa ja tietenkin katsotaan tv:tä. Tarinan apina on ihminen, jonka elämä päättyy television ääressä. This species has amused itself to death.
Albumi alkaa The Ballad of Bill Hubbardilla. Samplena on käytetty tarinaa, missä sotaveteraani Alfred "Raz" Razzel muistelee jättäneensä pahasti haavoittuneen Bill Hubbardin sotatantereelle, ei-kenenkään maalle. Vuosien päästä tarinan kertojalle selviää, että Bill Hubbard saatiin pelastettua sodasta ja kuolemansa jälkeen haudattiin sankarihautausmaalle.

Albumi päättyy tähän samaan tarinaan, missä kertoja toteaa helpottuneensa nähdessään Billin nimen muistomerkissä. Kaunis teksti, hieno aloitus levylle.

Roger Waters on ottanut levylle soittamaan kitaraa Jeff Beckin, joka oli ehdolla David Gilmourin tilalle Pink Floydiin vuona 1967. Nick Mason on kertonut, että kukaan ei kehdannut kysyä taitavaa Jeff Beckiä bändiin, vaan oli helpompi pyytää mukaan luokkakaveri David Gilmour.
The Wall levyllä Another Brick in the Wall on pilkottu kolmeen osaan. Amused to Deathilla What God Wants –biisistä löytyy kolme versiota.  Tämä kappale julkaistiin sinkkuna, mutta siihen tehtyä musiikkivideota en 90-luvulla muista nähneeni MTV:llä. Samanlaista hittiä kappaleesta ei tietenkään tullut kuin Another Brick in the Wallista. Vaikka tämän pitikin olla SE levyn hitti. Jumala, josta Waters laulaa on ihminen. Radikaaliateistiksi itseään kutsuvan Watersin viesti on se, että ihminen oikeuttaa itsensä tekemään kaikkea mitä haluaa jumalan nimissä.
God wants peace
God wants war
God wants famine
God wants chain stores

The Perfect Sense pt 1 ja 2 ovat levyn parhaimmistoa, varsinkin sävellyksinä.  Kappaleen ensimmäinen lause ”The monkey sat on a pile of stones and stared at the broken bone in his hand” on alkukohtaus Stanley Kubrickin 2001: A Space Odyssey elokuvasta.

Jos et ole nähnyt, niin katso. Waters pyysi Kubrickilta lupaa 90 - luvulla käyttää elokuvan sampleja, mutta Stanley kielsi käytön. Syynä saattaa olla se, että Kubrick on pyytänyt Pink Floydilta lupaa käyttää Atom Heart Motheria Clockwork Orangessa, mutta bändi kieltäytyi. KOSTO.

Tässä on Perfect Sense kappaleen originaali musiikkivideo, jossa on myös elokuvaa käytetty.

Ylitulkitsen kappaleen tekstiä. Pahoittelut. Tarinan apina on varmasti ihminen ja kappale on sarkastinen kuvaus ihmisestä. Se on ehkä koko ihmiskunnan historia. Alkaa apinalla, johdattelee läpi 1800 – luvun Straussin ”Viennese Quertit”, tähtien tutkimisen ja päättyy ydinsukellusveneeseen, joka on matkalla Edeniin. Hieno sävellys ja P.P. Arnoldin jumalainen laulu kruunaavat tämän mestariteoksen.

Katso video ja vertaa sitten kappaletta uuteen miksaukseen. Waters setä on nyt nimittäin käynyt haudanryöstömatkalla ja lisännyt Space Odussey 2001 elokuvasta Hal 9000 puheen:” Dave, stop. Stop, will you? Stop, Dave. Will you stop Dave? Stop, Dave. “ kappaleen intron päälle. Siihen se sopii. Sävellys on siis upea, mutta niin on myös teksti:

 Time is linear
Memory is a stranger
History is for fools
Man is a tool in the hands
Of the great God Almighty

Perfect Sense kappaleeseen on saatu mukaan myös Amerikan Mertaranta, legendaarinen koripalloselostaja Marv Albert selostamaan ydinsukellusveneen torpedoiskua öljynporauslautan rakenteisiin.

Luulin, että The Bravery of Being out of Range biisi on George Bushista tehty, mutta tuoreessa haastattelussa Waters paljasti, että siinä lauletaan Ronald Reaganista.  Kappaleen sanoitus on erinomainen ja varsin ajankohtainen edelleen.

Just love those laser guided bombs
They're really great
For righting wrongs
You hit the target
And win the game
From bars 3,000 miles away

Kuuntele alkuperäinen tästä

ja kuuntele uusi vaikka alhaalta Spotify -listalta.
Uusi intro. Rakastan. VÄITÄN, että Roger on aristellut 90-luvulla Pink Floydin soundimaailman käyttöä. Uusi sävelletty intro on HYVIN Pink Floydmainen. Welcome To The Machine kohtaa The Wall –levyn Empty Spacesin. Uudessa miksauksessa rummut ovat rouheammat ja taustalla soiva akkari on kauniisti nostettu pintaan.

Late Home Tonight biisin teksti on niin hienosti kirjoitettu, että ainoa keino todistaa se, on lainata sitä.  Kappale kertoo sotilaasta "Secure in the beauty of military life, there is no right or wrong, no questions only orders".  Ei ole oikeaa, eikä väärää. On vain käskyjä. Tämä opetetaan armeijassa (?).
Kappale on kertomus sodasta, josta tehdään viihdettä televisioon. "But that's okay see the children bleed It'll look great on the TV."
Kappale kertoo 80- luvun Libyan pommituksista. Gaddafi, tuon ajan tunnetuin terroristi oli amerikkalaisten tappolistalla, mutta eivät onnistuneet listimään pommituksilla häntä. Kappaleessa amerikkalaislentäjä nousee Oxfordin pelloilta suuntana Tripoli."Now the pilot's heartbeat slows, palms dry out, no questions only orders. "
Kappaleen teksti on kirjoitettu brittiläisen maanviljelijän näkökulmasta, joka katselee ilmaan nousevia amerikkalaisia F18 –hävittäjiä maatalonsa ikkunasta, eikä tiedä tai ymmärrä miksi Libyaa pommitetaan. Kappaleen lopussa viitataan libyalaisnaiseen, joka ei koskaan tule ymmärtämään miksi hänen piti kuolla "And in Tripoli another ordinary wife Stares at the dripping her old man hadn't Time to fix…"
Kappaleen pommitusefekti on mielestäni samat kuin vuoden 1983 Final Cut –levyllä. Biisin lentokoneen äänet, täydellistä melodiaa kuljettavat jouset ja upea teksti tekevät tästä ei niin vahvasta sävellyksestä todella upean. Roger Waters EI ehkä ole maailman paras laulaja ja tämä EI  ole maailman kaunein sävellys. Tekstillä, tuotannolla ja jousilla tästä on tehty liikuttava kuuntelukokemus.
Too Much Rope on tarina Vietnamin sodasta. Roger Waters muistuttaa kuuntelijoita, että 1900 – luvulla on ollut muitakin sodan uhreja kuin juutalaiset You don't have to be a Jew To disapprove of murder. Olen lainannut hävettävän paljon Watersin tekstejä, mutta tarve on tulkita ja kertoa miten hieno levy tämä on ja MIKSI KAIKKIEN PITÄISI TÄMÄ KUUNNELLA kokonaisuutena. Nyt pitkä lainaus, kertomus kun amerikkalainen sotaveteraani lähtee Vietnamiin ja kertoo mitä näkee:

And last night on TV
A Vietnam vet
Takes his beard and his pain
And his alienation twenty years
Back to Asia again
Sees the monsters they made
In formaldehyde floating 'round
Meets a gook on a bike
A good little tyke
A nice enough guy
With the same soldier's eyes

Täydellistä. Kappaleen tärkein lause on surullinen ja useasti toistuva Tears burn my eyes.
Watching TV on fiktio. Waters tarinoi protestoivasta huivipäisestä kiinalaistytöstä. Tarina sijoittuu Tianamonin aukiolle paikkaan, jossa vuonna 1989  tuntematon nuori mies pysäytti tankkien jonon seisomalla niiden edessä. SE kuuluisa video. Tämä tarina on kuitenkin keksitty, vaikka siinä lauletaan In Tiananmen Square Lost my baby there.
Tämä biisi on #muuten countrya ja mukaan fiittaamaan on kaivettu Eaglesin ja valtavan hienon soolobiisin, The Boys of Summerin, tehnyt Don Henley.  Rakastan myös Watching TV -biisin lausetta "She had perfect breasts, She had high hopes". 
Levyn kolme viimeistä biisiä ovat täyttä timanttia.  Three Wishes kappaleen teksti ja melodia ovat TÄYDELLISET. Tarina on muunnelma Midaksen kohtalosta, varo mitä toivot.

You see someone through the window
Who you've just learned to miss
And the road leads on to glory but
You've used up your last wish
Your last wish
And you want her to come home

Three Wishes biisin lopun sähkökitarat ja kuoro luovat äänimaiseman, jonka kaikki Taivaaseen uskovat kuulevat astuessaan loppusijoituspaikkaansa.

It’s a Miracle on laulettu kokonaan uusiksi. Sen kuulee. Kappaletta on taidettu hidastaa vuoden 2015 versiolle. Jos et jaksa kuunnella levyä tai edes tätä mestariteosta, lue kappaleen teksti. Roger Waters on onnistunut upottamaan tekstiin vitsin ristillä roikkuvasta Jeesuksesta, joka ristillä roikkuessaan sanoo Pietarille, joka kielsi Jessen kolmasti, näkevänsä hänen talon.

"In the Garden of Gethsemene my dear The Lord said Peter I can see Your house from here"

Tarinassa käydään läpi oikeat ihmeet :“A doctor in Manhattan Saved a dying man for free”, sekä tekaistut ihmeet :”We've got oceans of wine”. Myös Rogerin musiikillinen lempi-inhokki Andrew Lloyd Webber saa osansa, kun Waters toivoo maanjäristystä, jonka seurauksena kiinni pamahtavan pianon kannen alle jäisi Andrewn sormet.

"Then the piano lid comes down and breaks his fucking fingers It's a miracle"

Roger Waters vihaa Webberiä siitä syystä, että Phantom of The Opera on pöllitty Pink Floydin Echoes –biisistä. Jos et tunne teoksia, katso tämä:


Levyn päättävä Amused to Death alkaa samoilla sanoilla kuin Piper at the Gates of Dawn levyn  Take Thy Stetoscope and Walk. Kappale perustuu Neville Shuten kirjaan On the Beach. Samasta kirjasta ja tarinasta on laulanut myös Sir Elwoodin Hiljaiset Värit kappaleessa Viimeisellä rannalla. Kevyt ja kaunis sävellys. Tekstiä en ala tulkitsemaan, sillä en ole lukenut kirjaa.

No tears to cry no feelings left
This species has amused itself to death

Jos kuuntelet vain yhden biisin, niin kuuntele It’s a Miracle. Täydellisen kokemuksen saat, kun ostat levyn, avaat viinin, laita levy soimaan ja lue sanoja.