maanantai 12. toukokuuta 2014

Kiitos yhteisistä vuosista Nurmijärven Sähkö 12.5.2014

Nurmijärven Sähkö sai luvan jatkaa investointeja Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen. Sekä kunnanvaltuusto että kunnanhallitus antoivat Nurmijärven Sähkön hallitukselle viime vuonna päätösvallan jatkaa Suomen kuudennen ydinvoimalan rakentamiseen tähtäävässä hankkeessa. Nurmijärven Vihreät esitti Fennovoimasta luopumista.

Nurmijärven Sähkön mukaan hanke kannattaa taloudellisesti. Yhtiön mukaan laitoksen valmistuessa vuonna 2024 osakkaat saavat ostaa laitoksesta tulevaa sähköä alle markkinahinnan. Nurmijärven Sähkö ei pidä Fennovoima-hankkeeseen osallistumista liian suurena riskinä. Tällä hetkellä Fennovoiman tulevaisuus on kuitenkin epävarmempi kuin koskaan. Hankkeen rahoittajat ovat yksi kerrallaan luopuneet leikistä, näistä viimeisimpänä Kesko. Nurmijärven uutisten nettisivuillaan teettämässä kyselyssä 78% kuntalaisista oli sitä mieltä, että Fennovoimasta pitää erota.

Nurmijärven Sähkö ja enemmistö valtuutetuista oli sitä mieltä, että hankkeessa pysytään. Nurmijärven Sähkön olisi pitänyt selvittää kunnanvaltuustolle silloin ja viimeistään nyt, mitä riskejä tähän hankkeeseen liittyy. Konsernijohdon ja kunnanvaltuuston olisi selvityksen jälkeen syytä arvioida uudelleen tämä riskinotto. Sähkön ylin johto ei tätä kuitenkaan tulle tekemään.

Nurmijärven Sähkön johto ja toimintapa ihmetyttävät muutenkin. Nurmijärven Sähkön hallituksen puheenjohtaja Markku Schildt sai Nurmijärven Sähkön toimitusjohtajalta Jarmo Kurikalta omalle yritykselleen rakennustöiden valvomista ja projektipäällikkyyttä koskevan sopimuksen, joista hän laskutti kymmeniätuhansia euroa. Tehtäviä ei tietenkään kilpailutettu. Ei tässä laittomuuksia ole tehty, mutta hyvää hallintotapaa kuitenkin mielestäni rikottiin.

Se, että toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat hallituksen ohi sopineet urakasta ei ole oikein ollut omiaan herättämään luottamusta. Tästä tuli näköjään aihe joka yritetään unohtaa pois. Jos ei muut, niin vähintään kunnan ylimmän johdon on syytä osoittaa, että tällaista tapaa toimia ei voi hyväksyä. Markku Schildtin jättäytyminen pois puheenjohtajaehdokkuudesta ei mielestäni  ole toimenpide.

Aiheesta oli uutinen/oikaisu myös Nurmijärven Sähkön kotisivulla 19.2.2014, mutta nyt se on sieltä poistettu. Jos asiassa on aiemmin tiedotettu Nurmijärven Sähkön sivulla, niin miksi se on sieltä nyt poistettu?Kiitän Nurmijärven Sähköä kuluneesta yhdeksän vuoden asiakkuudesta ja toivotan onnea ja menestystä valitulle tielle. Itse äänestän nyt jaloillani ja valitsen sähköyhtiön, joka tuottaa sähkönsä uusiutuvista energianlähteistä ja toimii näin eettisesti oikein.