Siirry pääsisältöön

Nurmijärven matkailukoordinaattorista

Budjettivaltuustossa pitämäni puhe matkailukoordinaattorista:

Arvoisa puheenjohtaja, viranhaltija, valtuutetut ja muu yleisö

Matkailun kehittäminen on nostettu yhdeksi Nurmijärvi – paremman arjen ilmiö -kuntastrategian painopistealueista. Me laadimme ja päätimme strategiasta yksimielisesti. Me kaikki olemme sitä mieltä, että matkailun kehittäminen on tärkeää.

Kuva: Nurmijärven kunta
Matkailun taloudellinen merkitys on lisääntynyt selvästi viime vuosikymmenten aikana Suomessa. On erikoista ajatella, ettei matkailu olisi alueellisesti merkittävää elinkeinoa.

Matkailukoordinaattorin työtä kyseenalaistetaan. Mitä voittoa se tuo kunnalle tai miten hänen työtä mitataan. Taloudellinen hyöty on kuitenkin ensisijainen syy, miksi kunnat ylipäätään haluavat tuoda matkailua ja turisteja alueelleen.

Tuusulan kunta tiedotti viikko sitten, että Tuusulan alueelle kertyi viime vu
onna yli 37 miljoonaa euroa tuloja matkailusta. Summa on yli kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2018. Matkailu toi Tuusulaan työtä 184 henkilötyövuoden verran.

Mistä tämä johtuu?

Tuusula kertoo osallistuneensa matkailun edistämiseen monin tavoin ja kunta sanoo jatkavansa kehittämistyötä, jotta kunnasta saataisiin vielä houkuttelevampi Uudellemaalle suuntaaville matkailijoille.

Meillä kunnassa aloitti matkailukoordinaattori vuoden 2022 alussa ja nyt 11 kuukautta myöhemmin osa valtuutetuista on sitä poistamassa, koska halutaan säästää.

Mikäli me nyt lakkautamme matkailukoordinaatorin viran, niin samalla alkaa Visit Nurmijärvi brändin ja hankkeen alasajo. Visit Nurmijärven lisäksi matkailukoordinaattorin työhön on kuulunut tapahtumakalenteri, Doerz verkkokauppa, Sääksin brändäys ja mm. todella tärkeänä koettu yrittäjäverkostotyö.

Yritysten toimintaedellytykset paranevat ja seudun tunnettuus ja imago vahvistuvat kuntien ja seutukuntien panostaessa matkailuun. Kunnallisen matkailusuunnittelun ja -päätöksenteon tutkiminen on tärkeää, koska matkailu on kasvanut ja tulee kasvamaan alana ja elinkeinona tulevaisuudessa. Näin lyhyeksi jäävä matkailukoordinaattorikokeilu ei anna meille mitään mahdollisuutta tutkia sen vaikuttavuutta, eli mitata sitä.

Koko Uudellamaalla välitön matkailutulo vuonna 2021 oli noin 2 miljardia euroa. Matkailukoordinaattorin tehtävänä on varmistaa Nurmijärvelle tästä iso siivu. Kuten Matti Putkonen sanoi, kaikki panokset on laitettava kunnan talouden parantamiseen. Tämä on nyt se paikka. 2 miljardia euroa otettavana.

Keskeistä on se, että pyritään houkuttelemaan alueen ulkopuolelta saapuvia matkailijoita kuluttamaan kohdealueen palveluita, jolloin alueelle tulee välitöntä matkailutuloa ja palveluille lisäkysyntää. Tätä tekee matkailukoordinaattori.

Me olemme yksimielisesti kirjanneet kuntastrategiaan, että Tulevaisuuden Nurmijärvi on suosittu matkailukohde. Matkailun, kulttuurin ja tapahtumatoiminnan toimintaedellytysten kehittämiseksi toimimme eri yritysten ja yhteisöjen aktiivisena yhteentuojana ja mahdollistamme erilaista toimintaa.

Tämä edellä mainittu ja meidän päättämä, vaatima ja haluama asia jää tekemättä mikäli meillä ei ole matkailukoordinaattoria.

Tuntuu käsittämättömältä nyhräämiseltä, että vuoden 2022 alussa – tämän vuoden alussa- olemme tehneet tämän päätöksen, palkanneet matkailukoordinaattorin ja nyt muutama kuukausi myöhemmin keskustelemme, että onko tämä tarpeen. Nyt valtuutetut päättävät, että alkaako Visit Nurmijärven alasajo

Kaikki matkailukoordinaattorin aloittamat hienot hankkeet jäävät tekemättä ja samalla voidaan vetää ruksit tuon kirjauksen päälle strategiaan, jos nyt tehdään tämä erityisesti paikallisia yrittäjiä näivettävä päätös. Se on harmittavaa miten Kimmo Pirkkala totesi, että kunnan ainoa vetonaula on Sääksi. Näin ei ole.

Kunnan yrittäjät ovat lähestyneet päättäjiä ja kysyvät aiotteko nyt vetää maton alta yrittäjiltä. Yrittäjät pelkäävät, että kaikki kunnan matkailun eteen tehty hieno työ valuisi kankkulain kaivoon.

Monikin yrittäjäjuhlassa palkittiin lauantaina kunnan Yrittäjyyttä positiivisesti edistäneenä tekona kunnan matkailukoordinaattorina toiminut Janne Raudaskoski. Aika vahva viesti yrittäjiltä.

Paikallisten yrittäjien puolesta pyydän, että säilytämme matkailukoordinaattorin viran.  Älkää vetäkö mattoa kunnan yrittäjien alta

 

 


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.3.2022 kuntastrategian vuosille 2022–2030

Valtuuston kokous alkoi juhlavissa merkeissä, kun Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen luovutti tasavallan presidentin puolesta itsenäisyyspäivän kunniamerkit ansioituneille kunnan päättäjille sekä kunnan työntekijöille. Minulle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein. Valtuusto päätti Nurmijärven kuntastrategiasta. Tässä valtuustoryhmämme puhe. Arvoisa puheenjohtaja, viranhaltijat, valtuutetut ja muu yleisö Nurmijärven kuntastrategia on todennäköisesti  lähivuosien tärkein asiakirja minkä hyväksymme. Nyt on luotu hyvät suuntalinjat kohti parempaa arkea. Strategiatyö on edennyt mukavan ripeästi, osallistaen ja kuunnellen sekä valtuutettuja, sidosryhmiä että kuntalaisia. Strategian täytäntöönpano jää meille tässä salissa oleville. Kuntastrategia ei ole mainos, eikä esite, vaan tämän pitää ohjata meidän toimintaa lähivuosina. Todennäköisesti eniten strategiaan sitoutumista punnitaan budjettivaltuustossa. Strategiassa luvataan laadu

Toimelan pimitetty purkupäätös

 Kirkonkylässä sijaitseva, Nurmijärven rakennusperintöselvityksessä kakkosluokkaan rankattu Toimela puretaan vanhuksille suunnatun rakentamisen tieltä. Asemakaava- ja rakennuslautakunta on käynyt tutustumassa Toimelaan ja kuullut usean vuoden ajan kunnan toiveita jyrätä Toimela ja saada rakentaa tilalle betonilla päällystettyä kolmikerroksista harmautta.   Menetelmä, jolla asia esiteltiin lautakunnassa – tai oikeammin haluttiin piilottaa – on tavallaan jopa kekseliäs; päätöstä ei löydy teknisen johtajan esityksestä, vaan se täytyy kaivaa kaavamerkinnästä.  Toimelan kaavamerkintä oli aiemmin SR2: suojeltava rakennus. Asiaa on käsitelty nyt kolme vuotta, mutta koska päätös ei ole tyydyttänyt kuntaa, käsittelyä on jatkettu.  Kunta on päättänyt, että Toimela jyrätään, keinolla millä hyvänsä.   Asema- ja rakennuskaavalautakunnalle on esitelty Toimelan uusia suunnitelmia, joiden kaavamerkintään oli piilotettu uusi luokitus SR3. Sitä ei ole kirjattu esitykseen eikä päätökseen, vaan