Siirry pääsisältöön

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.3.2022 kuntastrategian vuosille 2022–2030

Valtuuston kokous alkoi juhlavissa merkeissä, kun Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen luovutti tasavallan presidentin puolesta itsenäisyyspäivän kunniamerkit ansioituneille kunnan päättäjille sekä kunnan työntekijöille.

Minulle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein.

Valtuusto päätti Nurmijärven kuntastrategiasta. Tässä valtuustoryhmämme puhe.

Arvoisa puheenjohtaja, viranhaltijat, valtuutetut ja muu yleisö

Nurmijärven kuntastrategia on todennäköisesti  lähivuosien tärkein asiakirja minkä hyväksymme. Nyt on luotu hyvät suuntalinjat kohti parempaa arkea. Strategiatyö on edennyt mukavan ripeästi, osallistaen ja kuunnellen sekä valtuutettuja, sidosryhmiä että kuntalaisia. Strategian täytäntöönpano jää meille tässä salissa oleville.

Kuntastrategia ei ole mainos, eikä esite, vaan tämän pitää ohjata meidän toimintaa lähivuosina. Todennäköisesti eniten strategiaan sitoutumista punnitaan budjettivaltuustossa.

Strategiassa luvataan laadukkaat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, sekä samalla haetaan

Kuva: Rainer Lönnbäck

1.5% väestönkasvua. Tämä tarkoittaa, että kunnassa pitää voida paremmin ennakoida lapsimääriä kouluissa ja päiväkodeissa. Nurmijärven tulee varautua nykyistä paremmin palveluntarpeiden muutoksiin.

Varhaiskasvatuksen puolella kelpoisista opettajista on valtava pula, myös meillä täytyy olla riittävä ja pätevä henkilökunta. Helsinki on satsannut lisää opettajien palkkoihin. Olemmeko valmiita lähtemään myös tällaiseen?

Varhaiskasvatus- ja opetuspuolen työolosuhteisiin ja sitä kautta työntekijöiden työhyvinvointiin on panostettava, jos haluamme onnistua rekrytoinnissa.

Nuorten pahoinvointi on koronan vuoksi lisääntynyt huolestuttavan paljon. Millaisia keinoja ja resursseja me annamme opetushenkilöstön tueksi?

Strategiassa oleva teksti ei saa jäädä vain korulauseiksi, vaan meidän on aidosti oltava valmiita panostamaan lasten ja nuorten hyvinvointiin ja henkilökunnan jaksamiseen.

Sitten asumiseen.

Strategiassa todetaan, että huolehdimme asumisen monipuolisuudesta erilaiset elämäntilanteet ja asumistarpeet huomioiden. Vuoden alussa kunnanhallitus kuitenkin jo rajoitti mm. ara tuotantoa Vanhan Klaukan alueelta. Pöytäkirjasta ei löytynyt  tähän syytä.

Helmikuussa sama taho, eli kunnanhallitus keskusteli Nurmijärven kodeista. Lepolahti esitti Ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisratkaisujen kehittämistä, mutta tämä ei myöskään kelvannut kunnanhallitukselle.

Harmi kun uusi kuntastrategia ei ollut kuukausi sitten voimassa.

Strategiaan on kirjattu hiukan intohimottomasti, että ”Mahdollistamme puurakentamista” Puurakentamisen mahdollistaminen tarkoittaa käytännössä kaavamerkintää, joka antaa siihen luvan.

En usko, että vapaaehtoisesti löytyy suuria määriä rakennusyhtiöitä, jotka haluavat rakentaa puukerrostaloja. Parempi muoto olisi ollut, ohjaamme tai edellytämme riittävää määrää puurakentamista. Kunnan pitäisi kaavalla osoittaa tontteja, mihin haluamme puurakentamista, sekä tehdä puurakentamisohjelma. Mahdollistamisen sijaan meidän pitäisi jo edellyttää. Tästä syystä kannatamme Keskustan esitystä.

Strategiaan on myös kirjattu ”Luomme edellytyksiä päätaajamien keskusta-alueiden kehittymiselle palveluiltaan monipuolisemmiksi” Tämä jää osittain jopa viranhaltijoiden vastuulle, sillä pienten kerrostalojen rakennusluvat ei tule lautakuntaan. Lautakunta delegoi päätösvallan viranhaltijoille. Kaikki lautakunnassa olleet muistanevat sen, että vaikka kaava edellytti liiketiloja kerrostalojen alimpaan kerrokseen, niin poikkeusluvalla näihin haettiin muutos. Liiketilojen suhteen strategian tämän osuuden ylin päätösvalta ja toteuttaminen lienee siis rakennusluvan myöntävällä viranhaltijalla.

Asuinalueiden siisteyden suhteen kannatamme ryhmänä SDP -ryhmän ponsiesitystä

Strategian viimeisellä sivulla on mukavaa luettavaa, kun todetaan, että kehitämme mm.  luonto-, ja kulttuurikohteita. NUUKA ohjelma oli jo rajoittamassa mm Aleksis Kivi museon aukioloja, mutta onneksi meidän valtuusto tuohon jo puuttui. Ilolla odotamme budjettivaltuuston osoittamia määrärahoja luonto- ja kulttuurikohteiden kehittämiselle.

Nurmijärven kunnan iso haaste on julkinen liikenne. Julkisen liikenteen kehittäminen on kunnassa jäissä. Olen papukaijana tätä samaa mantraa julkisesta liikenteestä jauhanut alusta alkaen ja nyt viimein viimeisessä kunnanhallituksessa julkinen liikenne sai pienen maininnan strategiassa. Toki toimenpiteisiin tämä ei johtane.

FCG:n viime vuonna toteuttamasta kuntapalvelututkimuksesta selvisi, että julkista liikennettä piti vain neljännes nurmijärveläisistä vastaajista hyvin hoidettuna. Artikkeli löytyy nurmijärvi.fi sivulta. Artikkelissa myös todetaan, että kunta on nostanut kuntapalvelututkimuksen tulokset keskeisiksi strategisiksi mittareiksi.

Strategiaan saakka ei kuitenkaan kelvannut, kuten myös SDP ryhmä totesi.  On vaikea ymmärtää kunnan haluttomuutta kehittää julkista liikennettä, luottamushenkilöillä on aika pienet mahdollisuudet vaikuttaa edes sisäiseen liikenteeseen ja ymmärtääkseni myös julkisen liikenteen työryhmää ei enää ole. Kuntastrategia on voimassa vuoteen 2030, mutta viiden vuoden kuluttua pitäisi olla jo aika selvä näkemys miten jatketaan julkista liikennettä vuoden 2028 jälkeen.

Lopuksi todetaan, että kunnallisalan kehittämissäätiön helmikuussa julkaisusta tutkimuksesta selviää, että Lähes joka viides suomalainen pitäisi muuttoa toiselle paikkakunnalle erittäin tai melko todennäköisenä seuraavan parin kolmen vuoden sisällä

Helsingissä asuvat olisivat muuhun Suomeen verrattuna kaikista valmiimpia vaihtamaan paikkakuntaa asumisen laadun, luonnonläheisyyden, turvallisuuden ja edullisempien asuinkustannusten perässä.

Tässä on meillä Nurmijärvellä valtava mahdollisuus. Paremman arjen ilmiössä on erinomainen päämäärä. Sitoudutaan siihen, sitoudutaan strategiaan. Seuraava askel on strategian mittareiden laadinta. Se vaatii viranhaltijoilta ja lautakunnilta hyvää tavoitteiden ja mittareiden laadintaa. Kiitos hyvästä yhteistyöstä valtuutetut ja viranhaltijat.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Nurmijärvi julistautui Aleksis Kivi -pääkaupungiksi -puhe

Vihreä valtuustoryhmä kiittää hienosti suunnitellusta juhlavuoden ohjelmasta. Kohtuu niukalla budjetilla nurmijärveläiset tuntuvat saavan varsin monipuolisen juhlavuoden.  Samaan yhteyteen Vihreä valtuustoryhmä asettaa toiveen, että samanlaisella intohimolla ja valmistelulla syntyisi myös muut kunnan asiat.  Tämän päivän perusteella erityisesti valtuutettujen jättämät aloitteet. Kuten Aleksis Kivi kirjoitti: ”Kaikki onnistuu hyvin, jos käymme aina käsiin järkevällä mielellä” Ilolla kiitämme, että kunnassa puhutaan ilmiöittämisestä. Vaikka me toteamme, että Nurmijärvi on ilmiö, ei se tee siitä vielä totta.  Olemme sitä mieltä, että Nurmijärvi tarvitsee tarinan. Kuten viestintäpäällikkö Siltanen totesi maanantaina, meillä on 150 vuotinen historia veljesten kanssa, sitä ei kannata piilottaa.  Se pitää valjastaa voimavaraksi. Julistautuminen Aleksis Kivi -pääkaupungiksi on hyvä alku, mutta se vaatii toimia tuleville vuosille. Kunnanhallitus varsin hanakasti korosti, että päätökse

Nurmijärven matkailukoordinaattorista

Budjettivaltuustossa pitämäni puhe matkailukoordinaattorista: Arvoisa puheenjohtaja, viranhaltija, valtuutetut ja muu yleisö Matkailun kehittäminen on nostettu yhdeksi Nurmijärvi – paremman arjen ilmiö -kuntastrategian painopistealueista. Me laadimme ja päätimme strategiasta yksimielisesti. Me kaikki olemme sitä mieltä, että matkailun kehittäminen on tärkeää. Kuva: Nurmijärven kunta Matkailun taloudellinen merkitys on lisääntynyt selvästi viime vuosikymmenten aikana Suomessa. On erikoista ajatella, ettei matkailu olisi alueellisesti merkittävää elinkeinoa. Matkailukoordinaattorin työtä kyseenalaistetaan. Mitä voittoa se tuo kunnalle tai miten hänen työtä mitataan. Taloudellinen hyöty on kuitenkin ensisijainen syy, miksi kunnat ylipäätään haluavat tuoda matkailua ja turisteja alueelleen. Tuusulan kunta tiedotti viikko sitten, että Tuusulan alueelle kertyi viime vu onna yli 37 miljoonaa euroa tuloja matkailusta. Summa on yli kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2018. Matkailu toi Tuu