Siirry pääsisältöön

Kuntastrategiasta ja julkisesta liikenteestä

 Lähes joka viides suomalainen pitäisi muuttoa toiselle paikkakunnalle erittäin tai melko todennäköisenä seuraavan parin kolmen vuoden sisällä, käy ilmi KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön helmikuussa julkaisusta tutkimuksesta. 

Helsingissä asuvat olisivat muuhun Suomeen verrattuna kaikista valmiimpia vaihtamaan paikkakuntaa asumisen laadun, luonnonläheisyyden, turvallisuuden  ja edullisempien asuinkustannusten perässä.

Edellä mainittujen lisäksi tärkeitä tekijöitä ovat hyvät liikenneyhteydet ja lähipalvelut. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen julkaisu osui täydellisesti Nurmijärven kuntastrategian laatimisen kannalta. 

Kuntalaisilla, kunnan henkilöstöllä, elinkeinoelämän edustajilla, järjestökentällä ja kunnan vaikuttamistoimielimillä oli mahdollisuus arvioida ja kommentoida Nurmijärven kuntastrategian luonnosta Me tehdään Nurmijärvi -verkkokyselyn kautta 14.1.–23.1.2022. 

Kyselyn perusteella kuntalaisten ajatukset olivat hyvin samankaltaisia kuin tuoreessa tutkimuksessa.

Valtuutetut ovat osallistuneet kunnan työpajoihin muutaman kuukauden ajan ja mikäli suunnitelmat etenevät aikataulun mukaisesti, niin strategia on valtuuston käsittelyssä maaliskuussa.

Nurmijärven kuntastrategiaan tullaan kirjaamaan ” Tavoittelemme hallittua väestönkasvua siten, että huomioimme palveluverkon kestävyyden”  Hallitun kasvun sijaan parempi muoto olisi kestävä kasvu, joka huomioisi talouden lisäksi esimerkiksi myös luonnon monimuotoisuuden. Nurmijärvellä on lähiluontoa ja siksi luonto ja lähiluonnon saavutettavuus on syytä kirjata strategiaan, osana kestävää kasvua.

Hallittu, eli kestävä väestönkasvu on hyvä, mutta palvelujen saavutettavuus ja julkinen liikenne pitää huomioida strategiassa ja toimenpiteissä paremmin. 

Nurmijärven kunnan suuri haaste on julkinen liikenne. Julkisen liikenteen kehittäminen on kunnassa jäissä ja netissä olleen kyselyn perusteella se näyttäisi olevan pienessä roolissa myös tulevassa strategiassa. Olen työpajoissa toivonut tähän kiinnitettävän huomiota. 

Tulevan hyvinvointialueen suhteen kunnassa pitää kiinnittää huomioita paremmin myös terveyspalvelujen saavutettavuuteen. 

FCG:n vuonna 2021 toteuttamasta kuntapalveluttutkimuksesta selvisi, että Julkista liikennettä piti vain 26 % vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on huolestuttavan pieni. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus oli pienentynyt 35 prosenttiyksikköä. Nurmijärven verkkosivuilla kerrotaan, että kunta on nostanut kuntapalvelututkimuksen tulokset keskeisiksi strategisiksi mittareiksi.

Maaliskuussa päätöksenteossa oleva strategia näyttää pitääkö lupaus paikkaansa. 

Lautakuntien asettamat tavoitteet julkisen liikenteen suhteen ovat vaatimattomia, sillä niissä edellytetään liikenteen palaavan koronakriisiä edeltävälle tasolle, eli tasolle mihin kunnassa ei olla tyytyväisiä. 

Edellisessä kuntastrategiassa todettiin, että julkisen liikenteen palvelutasoa tarkistetaan säännöllisesti. En muista, että tarkistuksia parempaan suuntaan olisi tehty.

Tuore KAKS tutkimus, kuntalaiskysely ja viime vuoden FCG kysely kaikki kertoo samaa karua kieltä julkisen liikenteen toimimattomuudesta.  

Tehdään laadukas strategia, jolla varmistamme Nurmijärven kestävän kasvun.


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.3.2022 kuntastrategian vuosille 2022–2030

Valtuuston kokous alkoi juhlavissa merkeissä, kun Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen luovutti tasavallan presidentin puolesta itsenäisyyspäivän kunniamerkit ansioituneille kunnan päättäjille sekä kunnan työntekijöille. Minulle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein. Valtuusto päätti Nurmijärven kuntastrategiasta. Tässä valtuustoryhmämme puhe. Arvoisa puheenjohtaja, viranhaltijat, valtuutetut ja muu yleisö Nurmijärven kuntastrategia on todennäköisesti  lähivuosien tärkein asiakirja minkä hyväksymme. Nyt on luotu hyvät suuntalinjat kohti parempaa arkea. Strategiatyö on edennyt mukavan ripeästi, osallistaen ja kuunnellen sekä valtuutettuja, sidosryhmiä että kuntalaisia. Strategian täytäntöönpano jää meille tässä salissa oleville. Kuntastrategia ei ole mainos, eikä esite, vaan tämän pitää ohjata meidän toimintaa lähivuosina. Todennäköisesti eniten strategiaan sitoutumista punnitaan budjettivaltuustossa. Strategiassa luvataan laadu

Nurmijärvi julistautui Aleksis Kivi -pääkaupungiksi -puhe

Vihreä valtuustoryhmä kiittää hienosti suunnitellusta juhlavuoden ohjelmasta. Kohtuu niukalla budjetilla nurmijärveläiset tuntuvat saavan varsin monipuolisen juhlavuoden.  Samaan yhteyteen Vihreä valtuustoryhmä asettaa toiveen, että samanlaisella intohimolla ja valmistelulla syntyisi myös muut kunnan asiat.  Tämän päivän perusteella erityisesti valtuutettujen jättämät aloitteet. Kuten Aleksis Kivi kirjoitti: ”Kaikki onnistuu hyvin, jos käymme aina käsiin järkevällä mielellä” Ilolla kiitämme, että kunnassa puhutaan ilmiöittämisestä. Vaikka me toteamme, että Nurmijärvi on ilmiö, ei se tee siitä vielä totta.  Olemme sitä mieltä, että Nurmijärvi tarvitsee tarinan. Kuten viestintäpäällikkö Siltanen totesi maanantaina, meillä on 150 vuotinen historia veljesten kanssa, sitä ei kannata piilottaa.  Se pitää valjastaa voimavaraksi. Julistautuminen Aleksis Kivi -pääkaupungiksi on hyvä alku, mutta se vaatii toimia tuleville vuosille. Kunnanhallitus varsin hanakasti korosti, että päätökse

Nurmijärvi ei kunnioita suojelumääräyksiä

Nurmijärven asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti kokouksessaan, että kunta vastustaa kuntalaisen tekemää valitusta vanhan seurakuntatalon purkamisesta. Lautakunta päätti keväällä, että seurakunta saa luvan purkaa Kirkonkylässä kirkonmäellä sijaitsevan vanhan seurakuntatalon. Seurakuntatalon purkaminen jatkaa kunnassa vallitsevaa yleisesti hyväksyttyä linjausta, jonka mukaan suojelumerkintöjä ei tarvitse noudattaa kun vain jaksaa odottaa, että aika tekee tehtävänsä. Seurakunta on 90-luvusta lähtien yrittänyt päästä eroon kauniista seurakuntatalostaan. Miksi talo olisi pitänyt säilyttää? Samasta syystä kuin Toimela, joka koki saman nurmijärveläisen kohtalon. Kuvittele, että Nurmijärvellä olisi keskusta, jonka arkkitehtuurista yleiskuvaa hallitsisivat arkkitehtien suunnittelemat rakennukset, eivät rakennusyhtiöt. Hienoa puurakentamista edustavat keskustat ovat kuolemassa Suomesta sukupuuttoon. Nurmijärvellä olisi mahdollisuus erottua edukseen. Tai olisi ollut. Nurmijärvellä vois