Siirry pääsisältöön

Kuntastrategiasta ja julkisesta liikenteestä

 Lähes joka viides suomalainen pitäisi muuttoa toiselle paikkakunnalle erittäin tai melko todennäköisenä seuraavan parin kolmen vuoden sisällä, käy ilmi KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön helmikuussa julkaisusta tutkimuksesta. 

Helsingissä asuvat olisivat muuhun Suomeen verrattuna kaikista valmiimpia vaihtamaan paikkakuntaa asumisen laadun, luonnonläheisyyden, turvallisuuden  ja edullisempien asuinkustannusten perässä.

Edellä mainittujen lisäksi tärkeitä tekijöitä ovat hyvät liikenneyhteydet ja lähipalvelut. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen julkaisu osui täydellisesti Nurmijärven kuntastrategian laatimisen kannalta. 

Kuntalaisilla, kunnan henkilöstöllä, elinkeinoelämän edustajilla, järjestökentällä ja kunnan vaikuttamistoimielimillä oli mahdollisuus arvioida ja kommentoida Nurmijärven kuntastrategian luonnosta Me tehdään Nurmijärvi -verkkokyselyn kautta 14.1.–23.1.2022. 

Kyselyn perusteella kuntalaisten ajatukset olivat hyvin samankaltaisia kuin tuoreessa tutkimuksessa.

Valtuutetut ovat osallistuneet kunnan työpajoihin muutaman kuukauden ajan ja mikäli suunnitelmat etenevät aikataulun mukaisesti, niin strategia on valtuuston käsittelyssä maaliskuussa.

Nurmijärven kuntastrategiaan tullaan kirjaamaan ” Tavoittelemme hallittua väestönkasvua siten, että huomioimme palveluverkon kestävyyden”  Hallitun kasvun sijaan parempi muoto olisi kestävä kasvu, joka huomioisi talouden lisäksi esimerkiksi myös luonnon monimuotoisuuden. Nurmijärvellä on lähiluontoa ja siksi luonto ja lähiluonnon saavutettavuus on syytä kirjata strategiaan, osana kestävää kasvua.

Hallittu, eli kestävä väestönkasvu on hyvä, mutta palvelujen saavutettavuus ja julkinen liikenne pitää huomioida strategiassa ja toimenpiteissä paremmin. 

Nurmijärven kunnan suuri haaste on julkinen liikenne. Julkisen liikenteen kehittäminen on kunnassa jäissä ja netissä olleen kyselyn perusteella se näyttäisi olevan pienessä roolissa myös tulevassa strategiassa. Olen työpajoissa toivonut tähän kiinnitettävän huomiota. 

Tulevan hyvinvointialueen suhteen kunnassa pitää kiinnittää huomioita paremmin myös terveyspalvelujen saavutettavuuteen. 

FCG:n vuonna 2021 toteuttamasta kuntapalveluttutkimuksesta selvisi, että Julkista liikennettä piti vain 26 % vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on huolestuttavan pieni. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus oli pienentynyt 35 prosenttiyksikköä. Nurmijärven verkkosivuilla kerrotaan, että kunta on nostanut kuntapalvelututkimuksen tulokset keskeisiksi strategisiksi mittareiksi.

Maaliskuussa päätöksenteossa oleva strategia näyttää pitääkö lupaus paikkaansa. 

Lautakuntien asettamat tavoitteet julkisen liikenteen suhteen ovat vaatimattomia, sillä niissä edellytetään liikenteen palaavan koronakriisiä edeltävälle tasolle, eli tasolle mihin kunnassa ei olla tyytyväisiä. 

Edellisessä kuntastrategiassa todettiin, että julkisen liikenteen palvelutasoa tarkistetaan säännöllisesti. En muista, että tarkistuksia parempaan suuntaan olisi tehty.

Tuore KAKS tutkimus, kuntalaiskysely ja viime vuoden FCG kysely kaikki kertoo samaa karua kieltä julkisen liikenteen toimimattomuudesta.  

Tehdään laadukas strategia, jolla varmistamme Nurmijärven kestävän kasvun.


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Nurmijärven matkailukoordinaattorista

Budjettivaltuustossa pitämäni puhe matkailukoordinaattorista: Arvoisa puheenjohtaja, viranhaltija, valtuutetut ja muu yleisö Matkailun kehittäminen on nostettu yhdeksi Nurmijärvi – paremman arjen ilmiö -kuntastrategian painopistealueista. Me laadimme ja päätimme strategiasta yksimielisesti. Me kaikki olemme sitä mieltä, että matkailun kehittäminen on tärkeää. Kuva: Nurmijärven kunta Matkailun taloudellinen merkitys on lisääntynyt selvästi viime vuosikymmenten aikana Suomessa. On erikoista ajatella, ettei matkailu olisi alueellisesti merkittävää elinkeinoa. Matkailukoordinaattorin työtä kyseenalaistetaan. Mitä voittoa se tuo kunnalle tai miten hänen työtä mitataan. Taloudellinen hyöty on kuitenkin ensisijainen syy, miksi kunnat ylipäätään haluavat tuoda matkailua ja turisteja alueelleen. Tuusulan kunta tiedotti viikko sitten, että Tuusulan alueelle kertyi viime vu onna yli 37 miljoonaa euroa tuloja matkailusta. Summa on yli kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2018. Matkailu toi Tuu

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.3.2022 kuntastrategian vuosille 2022–2030

Valtuuston kokous alkoi juhlavissa merkeissä, kun Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen luovutti tasavallan presidentin puolesta itsenäisyyspäivän kunniamerkit ansioituneille kunnan päättäjille sekä kunnan työntekijöille. Minulle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein. Valtuusto päätti Nurmijärven kuntastrategiasta. Tässä valtuustoryhmämme puhe. Arvoisa puheenjohtaja, viranhaltijat, valtuutetut ja muu yleisö Nurmijärven kuntastrategia on todennäköisesti  lähivuosien tärkein asiakirja minkä hyväksymme. Nyt on luotu hyvät suuntalinjat kohti parempaa arkea. Strategiatyö on edennyt mukavan ripeästi, osallistaen ja kuunnellen sekä valtuutettuja, sidosryhmiä että kuntalaisia. Strategian täytäntöönpano jää meille tässä salissa oleville. Kuntastrategia ei ole mainos, eikä esite, vaan tämän pitää ohjata meidän toimintaa lähivuosina. Todennäköisesti eniten strategiaan sitoutumista punnitaan budjettivaltuustossa. Strategiassa luvataan laadu

Toimelan pimitetty purkupäätös

 Kirkonkylässä sijaitseva, Nurmijärven rakennusperintöselvityksessä kakkosluokkaan rankattu Toimela puretaan vanhuksille suunnatun rakentamisen tieltä. Asemakaava- ja rakennuslautakunta on käynyt tutustumassa Toimelaan ja kuullut usean vuoden ajan kunnan toiveita jyrätä Toimela ja saada rakentaa tilalle betonilla päällystettyä kolmikerroksista harmautta.   Menetelmä, jolla asia esiteltiin lautakunnassa – tai oikeammin haluttiin piilottaa – on tavallaan jopa kekseliäs; päätöstä ei löydy teknisen johtajan esityksestä, vaan se täytyy kaivaa kaavamerkinnästä.  Toimelan kaavamerkintä oli aiemmin SR2: suojeltava rakennus. Asiaa on käsitelty nyt kolme vuotta, mutta koska päätös ei ole tyydyttänyt kuntaa, käsittelyä on jatkettu.  Kunta on päättänyt, että Toimela jyrätään, keinolla millä hyvänsä.   Asema- ja rakennuskaavalautakunnalle on esitelty Toimelan uusia suunnitelmia, joiden kaavamerkintään oli piilotettu uusi luokitus SR3. Sitä ei ole kirjattu esitykseen eikä päätökseen, vaan