Siirry pääsisältöön

Budjettivaltuuston ryhmäpuhe marraskuu 2021

 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat sekä muut kuulijat, koronakriisi jatkuu edelleen ja se vaikuttaa kunnan talouden lisäksi myös monien kuntalaisten talouteen negatiivisesti vielä pitkään. Tämän vuoksi Vihreä valtuustoryhmä näkee erityisen tärkeänä, että kunta huolehtii jatkossakin laadukkaista kirjasto- ja kulttuuripalveluista sekä liikuntamahdollisuuksista, jotka tuovat hyvinvointia ja virikkeellisyyttä kunnan asukkaille ilmaiseksi tai pienillä kustannuksilla.

Nämä ovat niitä investointeja, joilla ehkäistään kuluja sote-puolella ja lisätään asukkaiden viihtyvyyttä sekä yhteisöllisyyttä.

Vihreä valtuustoryhmä näkee kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittämisen osana kestävää tulevaisuutta. Kirjastopalveluiden kehittäminen mahdollistaa esimerkiksi digitaalisten palveluiden käytön ikäihmisille, toimii kohtaamispaikkana asukkaille ja tarjoaa elämyksiä elinvoimaisille kylille. Siksi on hienoa, että mm. pääkirjaston remontti on käynnistynyt. Rajamäen kampuksen suhteen harmittavaa on se, että tilanne on vielä kirjaston suunnitelmien suhteen auki.

Kuten tänään on kuultu, ylijäämä perustuu kertaluontoisiin maan myynnin luovutusvoittoihin. On myös todettu miten poikkeuksellista oli tämän koko luokan tontin luovutusvoitto. Näin hyvällä sijainnilla toivoisi ja myös olettaisi, ettei tämä nyt niin harvinaisia olisi. Tällaisina hetkinä kunnassa pitäisi pohtia, että miten kertaluontoisesta tehdään jatkuvaa. Olemme asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa usein keskustelleet tonttivarannosta ja aina palataan resursseihin. Ulkopuolelta kaavaa ei osteta, koska se vaatii ohjausta ja omalla työpanoksella kaavaa ei synny koska väkeä ei ole riittävästi.

Nyt on hyvä iloita kertaluontoisesta luovutusvoitosta, mutta kuten minä – ja väittäisin, että koko valtuusto on myös edellyttänyt, niin kaavoituspuolen resurssointi pitää hoitaa.

Tulopuoli kuntoon.

Talouskirjan sivulla 89 todetaan: rekrytointi ja uusi henkilöstö on tärkeässä roolissa tulosalueen toimintojen ylläpidossa ja kehittämisessä.

Sitten tytäryhtiöihin; Vihreä valtuustoryhmä otti positiivisesti vastaan Rajamäen uimahallin erinomaisen loppuvuoden tuloksen. Toivomme ja uskomme, että ensi vuosi tulee olemaan positiivinen, mikäli halli pysyy auki. Erityisen ilolla otimme vastaan kuulumiset uimahallin omasta aurinkosähkön tuottamisesta, joka olisi tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden aikana. Uimahalli on hyvällä matkalla kenties mahdolliseksi nollaenergialiikuntarakennukseksi.

Nurmijärven sähkön kuulumiset olivat maanantaina pääosin hyviä. Hienoa kuulla edelleen kasvavasta tuulivoiman käytöstä sekä tuulivoimapuistoista. Fennovoima -hankkeen vastatuuli jatkuu, lokakuun lopussa tuli uutisia, että puolustusministeriö on puuttunut hankkeeseen. Mikäli rakennuslupaa ei tule, pelko on että sieltä laskeutuu omistajille miljoonien kulu.

Tämä fennovoimasta puhuminen kääntyy usein siihen, että vihreät vastustaa ydinvoimaa. Siitä ei ole kyse. Kyse on tästä kyseisestä hankkeesta. Vaikea ymmärtää, että muille ryhmille on ok, että kunnan omistama sähköyhtiö laittaa miljoonia hankkeeseen, jonka toteutuminen on epävarmaa. Olettaisin, että edes kunnanhallitus vaatisi riskikartoitusta. Omistajan pitää ottaa vastuuta omistamien yhtiöiden rahankäytöstä.

Talouskirjassa todetaan, että väestöllinen huoltosuhde heikkenee Nurmijärvellä. Tämä selittyy 65 vuotta täyttäneiden määrän tuntuvalla kasvulla, mutta lasten määrä pysyy suunnilleen samalla tasolla pitkällä aikavälillä. Lapsiperheiden ja lasten asiat tuntuvat olevan huomattavasti paremmin huomioitu kuin ikääntyvien. Nurmijärven kunnan strategiassa luvataan kehittää ikääntyvien ihmisten tarpeita vastaavia palveluja mm. erilaisia asumisen ja palvelujen yhdistäviä ratkaisuja kehittämällä. Ikääntyminen ei saisi olla este aktiiviseen, hyvään elämään.

Kunnan tulisi päätöksenteossa ja toiminnassa huomioida ikääntyvien moninaiset tarpeet. Heidät tulisi huomioida voimavarana, siinä missä kaikki muutkin kunnan asukkaat. Talousarviokirjassa todetaan, että ikäihmisten liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa tullaan tekemään yhteistyötä Keusoten kanssa. Talouskirjaan on myös kauniisti kirjattu toiminnan painopisteeksi ikäihmisten toimintakykyä edistävien liikuntapalvelujen kehittäminen.

Rahaa tälle ei tässä yhteydessä ole varattu, mutta tänään on tulossa esityksiä ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseen ja ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämiseen. Näitä on helppo kannattaa, sillä sotesiirtymässä meidän pitää entistä paremmin varmistaa ennaltaehkäisevä työ, ikäihmisten toimintakyky. Pidetään huolta ikääntyvistä.

Yhteenveto talousarvioesityksestä ja tulevaisuuden tarkastelu otsikon alle on kirjattu; velkaantuminen jatkaa kasvuaan tulevina vuosina merkittävistä investoinneista johtuen. Isoja hankkeita mm. Rajamäen kampus, Urheilupuiston koulu, Kirkonkylän lukiohanke ja asemakaava-alueiden rakentaminen. Velalla pelottelu tällaisten hankkeiden kohdalla on mielestämme perusteetonta – eli nimenomaan näiden hankkeiden kohdalla. Talouspolitiikka on muutakin kuin keskustelua yli- ja alijäämästä. Laadulla pitää olla väliä. Erityisesti näissä hankkeissa. Nyt täytyy puhua kestävästä kehityksestä, kestävistä hankkeista ja tällaisiin on perustelua ottaa lainaa.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa nähdä Nurmijärven edelläkävijänä ympäristö- ja ilmastoystävällisessä puurakentamisessa. Turvalliset ja sisäilmaterveet koulut sekä päiväkodit voivat toimia kunnalle sekä ”myyntivalttina” että pitovoimana, laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta unohtamatta.

Lopuksi voidaan todeta, että kulunut vuosi on ollut haastava ja työteliäs monelle. Korona jatkaa temppujaan ja siirsi kuntavaalejakin kuukausilla, jolloin myös ”kunnallinen vuosikalenteri” koki aikamoisen keikauksen.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää viranhaltijoita uuden valtuuston perehdyttämisestä, hyvästä yhteistyöstä ja sekä aktiivisesta otteesta viestinnän parantamiseksi ja kuntalaisten kuulemiseksi.

Vihreä valtuustoryhmä on sitoutunut kunnan talouden tasapainoittamiseen, emmekä ryhmänä tee määrärahaesityksiä talousarvioesitykseen.

Kiitos valmistelijoille, viranhaltijoille ja muille luottamushenkilöille.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Nurmijärven matkailukoordinaattorista

Budjettivaltuustossa pitämäni puhe matkailukoordinaattorista: Arvoisa puheenjohtaja, viranhaltija, valtuutetut ja muu yleisö Matkailun kehittäminen on nostettu yhdeksi Nurmijärvi – paremman arjen ilmiö -kuntastrategian painopistealueista. Me laadimme ja päätimme strategiasta yksimielisesti. Me kaikki olemme sitä mieltä, että matkailun kehittäminen on tärkeää. Kuva: Nurmijärven kunta Matkailun taloudellinen merkitys on lisääntynyt selvästi viime vuosikymmenten aikana Suomessa. On erikoista ajatella, ettei matkailu olisi alueellisesti merkittävää elinkeinoa. Matkailukoordinaattorin työtä kyseenalaistetaan. Mitä voittoa se tuo kunnalle tai miten hänen työtä mitataan. Taloudellinen hyöty on kuitenkin ensisijainen syy, miksi kunnat ylipäätään haluavat tuoda matkailua ja turisteja alueelleen. Tuusulan kunta tiedotti viikko sitten, että Tuusulan alueelle kertyi viime vu onna yli 37 miljoonaa euroa tuloja matkailusta. Summa on yli kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2018. Matkailu toi Tuu

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.3.2022 kuntastrategian vuosille 2022–2030

Valtuuston kokous alkoi juhlavissa merkeissä, kun Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen luovutti tasavallan presidentin puolesta itsenäisyyspäivän kunniamerkit ansioituneille kunnan päättäjille sekä kunnan työntekijöille. Minulle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein. Valtuusto päätti Nurmijärven kuntastrategiasta. Tässä valtuustoryhmämme puhe. Arvoisa puheenjohtaja, viranhaltijat, valtuutetut ja muu yleisö Nurmijärven kuntastrategia on todennäköisesti  lähivuosien tärkein asiakirja minkä hyväksymme. Nyt on luotu hyvät suuntalinjat kohti parempaa arkea. Strategiatyö on edennyt mukavan ripeästi, osallistaen ja kuunnellen sekä valtuutettuja, sidosryhmiä että kuntalaisia. Strategian täytäntöönpano jää meille tässä salissa oleville. Kuntastrategia ei ole mainos, eikä esite, vaan tämän pitää ohjata meidän toimintaa lähivuosina. Todennäköisesti eniten strategiaan sitoutumista punnitaan budjettivaltuustossa. Strategiassa luvataan laadu

Toimelan pimitetty purkupäätös

 Kirkonkylässä sijaitseva, Nurmijärven rakennusperintöselvityksessä kakkosluokkaan rankattu Toimela puretaan vanhuksille suunnatun rakentamisen tieltä. Asemakaava- ja rakennuslautakunta on käynyt tutustumassa Toimelaan ja kuullut usean vuoden ajan kunnan toiveita jyrätä Toimela ja saada rakentaa tilalle betonilla päällystettyä kolmikerroksista harmautta.   Menetelmä, jolla asia esiteltiin lautakunnassa – tai oikeammin haluttiin piilottaa – on tavallaan jopa kekseliäs; päätöstä ei löydy teknisen johtajan esityksestä, vaan se täytyy kaivaa kaavamerkinnästä.  Toimelan kaavamerkintä oli aiemmin SR2: suojeltava rakennus. Asiaa on käsitelty nyt kolme vuotta, mutta koska päätös ei ole tyydyttänyt kuntaa, käsittelyä on jatkettu.  Kunta on päättänyt, että Toimela jyrätään, keinolla millä hyvänsä.   Asema- ja rakennuskaavalautakunnalle on esitelty Toimelan uusia suunnitelmia, joiden kaavamerkintään oli piilotettu uusi luokitus SR3. Sitä ei ole kirjattu esitykseen eikä päätökseen, vaan